Emir v. Hause Sommer
2004. 01.19  HD+/-   ED+/-
(Wotan v. Hause Sommer - Debra v. Hause Sommer)
Hun.Youth-Winner+Best youth dog,
4xCAC,Res.CACIB, CACIB, 2xBOB
PEDIGREE

 

von Arden

Email: sommer@infornax.hu